Bhanchhin Aama Episode 121 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
कोरोना भाइरस रोग कोभिड नाइन्टिनको महामारीको अहिलेको अवस्थाजस्तै आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षित रहेर आमाले कसरी बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउने त ? एउटा नयाँ नाटक श्रृंखला अनी, यसप्रकारका स्वाथ्स्य र पोषणसम्बन्धी स्वस्थ र सुरक्षित ब्यबहार अपनाउन तपाईं श्रोताको निम्ति कार्यक्रम भन्छिन् आमा कत्तिको उपयोगी भएको छ ? तपाईंका प्रतिक्रिया समेत समेटिएको भन्छिन् आमा भाग- १२१
सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् है ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………