Bhanchhin Aama Episode 134 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
गर्भवती महिलाले आफ्नो टोलबस्ती समूदायमा हुने स्वास्थ्य आमा समूहको मासिक बैठकमा सहभागी भएर के कस्ता कुराहरु सिक्न सक्छन् ?
अनी, लामो समय जन्मान्तर राख्न चाहने दम्पतिका लागी उपयुक्त परिवार योजनाका साधनहरु के के छन् ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृंखला सहितको भन्छिन् आमा भाग-१३४ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………