Bhanchhin Aama Episode 187 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
असुरक्षित पानी पिउँदा हुनसक्ने जोखिम सम्बन्धि सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरु IMPLANT र IUCD को फाइदाका बिषयमा थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस ‘भन्छिन् आमा’ को १८७औं भाग ।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………