Bhanchhin Aama Episode 193 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
झाडापखाला लागेको बच्चालाई पखाला रोकिएर पुर्नजलिय झोल खुवाउन बन्द गरेपनि जिंक चक्की १० दिनसम्मै पूरा मात्रामा किन खुवाउनु पर्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस मुलपानिको धारावाहिक कथा सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग – १९३।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………