Bhanchhin Aama Episode 222 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 221 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 220 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 219 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 218 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 217 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
६ महिना उमेर पुरा भएपछि २ बर्षसम्मको बच्चालाई के कस्ता थप खाना के कति मात्रामा कतिपटक कसरी खुवाउनुपर्छ ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस मूलपानीको नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-२१७ ।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 216 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चाको उमेर ६ महिना हुन्जेलसम्म आमाको दुधमात्रै अनी ६ महिना पूरा भएपछि आमाको दुधका साथै थप खानापनि खुवाउनुपर्छ । यो बारेमा थप कुरा ‘भन्छिन् आमा’को आजको २१६औं भागमा।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 215 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा जन्मिसकेपछि ४ पटक सुत्केरी जाँचको महत्व के छ ? सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्ने ? अनी, ६ महिना मुनीको बच्चालाई पुर्ण स्तनपान कसरी गराउनुपर्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् मुलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखलासहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-२१५।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 214 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा जन्मिसकेपछि ४ पटक सुत्केरी जाँचको महत्वको सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला, अनी, बच्चा बिरामी हुँदा उसको खानपान, सरसफाइ र स्याहारमा परिबारका सदस्यले कसरी ध्यान दिने ? भन्ने बिषयको छलफल समेटिएको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-२१४।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bhanchhin Aama Episode 213 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा बिरामी हुँदा उसको खानपान, स्याहार र सरसफाईमा कसरी ध्यान दिने भन्ने सन्देश समेटिएको मुलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखलासहित बच्चालाई झाडापखाला हुँदा गर्ने उपचार, स्याहार र सरसफाइका विषयमा बिज्ञबिशेषज्ञका सल्लाह समेटिएको कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’ भाग -२१३।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………