Click Here to Download

………………………………………………………………………
६ महिना मुनीको बच्चाको ‘सम्पूर्ण खाना’ आमाको दुधमात्रै हो । ६ महिना उमेर पुरा नहुन्जेलसम्म बच्चालाई पानीसमेत खुवाउनुपर्दैन । किन र कसरी ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् भन्छिन् आमा भाग-११९ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………