Click Here to Download

………………………………………………………………………
कोरोना भाइरस रोग कोभिड नाइन्टिनको महामारीको अहिलेको अवस्थाजस्तै आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षित रहेर आमाले कसरी बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउने त ? एउटा नयाँ नाटक श्रृंखला अनी, यसप्रकारका स्वाथ्स्य र पोषणसम्बन्धी स्वस्थ र सुरक्षित ब्यबहार अपनाउन तपाईं श्रोताको निम्ति कार्यक्रम भन्छिन् आमा कत्तिको उपयोगी भएको छ ? तपाईंका प्रतिक्रिया समेत समेटिएको भन्छिन् आमा भाग- १२१
सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् है ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………