Click Here to Download

………………………………………………………………………
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड नाइन्टिन) को महामारीको अहिलेको अवस्थाजस्तै आपतकालिन अवस्थामा सुरक्षित रहेर कसरी बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ ? अनी, गर्भवती तथा बच्चालाई दुध खुवाईरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भुमिका के कस्तो हुन्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् भन्छिन् आमाको भाग-१२२ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………