Click Here to Download

………………………………………………………………………
तपाईंको परिवारमा कोही ६ महिना उमेर पूरा भएको बच्चा छन् ? त्यसोभए, अब बच्चालाई आमाको दुधसंगै अण्डामासु मिसाएर थप (पूरक) आहार खुवाउन शुरु गर्नुपर्छ ।
के कसरी त ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, मुलपानीको नयाँ नाटक श्रृंखलासहितको भन्छिन् आमा भाग–१२६ । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
https://feeds.soundcloud.com/stream/953400652-dbi-equal-access-nepal-bhanchhin-aama-nepali-eps-126-other-fm-2077-poush-13-onwards-29m38s.mp3………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………