Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चाको उमेर ६ महिना पूरा भएपछि उसलाई आमाको दुधले मात्र पुग्दैन । चार खाना समूहबाट मिलाएर उसलाई थप खानेकुरापनि खुवाउनुपर्छ । के कस्तो खानेकुरा कसरी र किन खुवाउने त ?
६ देखी २३ महिनासम्मको बच्चाको खानपानका बारेमा थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, नयाँ गाउँ मूलपानीको रोचक नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग- १२७ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………