Click Here to Download

………………………………………………………………………
झाडापखाला भएको बच्चालाई पुर्नजलिय झोलसंग जिंक चक्की १० दिनसम्म पूरा मात्रामा किन खुवाउनुपर्छ ? अनी बच्चा बिरामी हुँदा उसको खानपानमा कसरी ध्यान पुर्याउने ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् – मूलपानी गाउँको रमाइलो नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१३६ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………