Click Here to Download

………………………………………………………………………
तपाईंको बच्चा कहिलेकाहीँ बिरामी पर्ने गरेको छ ?
त्यस्तो बेलामा उसले खान मन गर्दैन, झिंझो मान्छ ।
उसको स्याहारसुसार र खानपानमा ध्यान कसरी दिने भन्नेकुरामा अलमलमा हुनहुन्छ ?
त्यसो हो भनेँ, सुन्नुहोस् मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृंखलासहितको
रेडियो कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१३७ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………