Click Here to Download

………………………………………………………………………
ब्यवस्थित परिवारको निम्ति परिवार योजना,
परिवार योजनाको निम्ति दम्पतिबिच सरसल्लाह,परामर्श र पूर्वतैयारी,
अनी,त्यही अनुसार भ्रम एवं गलत धारणाहरु चिर्दै उपयुक्त समयमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी,
छ दम्पतिलाई ब्यबस्थित परिवार बनाउनको लागि एकदमै जरुरी ।
किन,कहिले र कसरी ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्,मुलपानीको कथा सहितको भन्छिन् आमा भाग-१४५।
। ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………