Click Here to Download

………………………………………………………………………
बाढीपहिरो बिपतको बेला होस या कोरोनाको कहर– परिवारमा ६ महिना मूनीको बच्चालाई नियमितरुपमा पूर्ण स्तनपान गराउने देखी लिएर ६ महिना माथीको बच्चालाई स्तनपानसंगै थप पोषिलो खानेकुरा खुवाउने कुरालाई परिवारका सदस्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । किन र कसरी त ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, मुलपानीको रोचक नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१५४ ।

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………