Click Here to Download

………………………………………………………………………
बिरामी भएको बेला बच्चाले खान मन गर्दैन । तर यो बेला उसलाई झनै बढी पोषण चाहिन्छ । त्यसैले बिरामी बच्चालाई के कसरी कति मात्रामा कस्ता पोषिलो खानेकुरा बनाएर कहिलेसम्म खुवाउने त ? थाहा पाउनकोे लागि सुन्नुहोस्, मूलपानीको नाटक श्रृंखला सहितको भन्छिन् आमाको १५७औं भाग ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………