Click Here to Download

………………………………………………………………………
महिलाको उमेर २० बर्ष पूरा नभइ गर्भ रहेमा के कस्तो जोखिम हुनसक्छ ? मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला, अनी कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’ सुनेर श्रोता सहभागिले आफ्नो ब्यबहार परिवर्तन गर्न कसरी उत्प्रेरित हुनुभएको छ ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१६१ ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………