Click Here to Download

………………………………………………………………………
६ महिना उमेर पूरा नभएको बच्चाको लागी आमाको दुध नै सम्पूर्ण पोषण कसरी पुग्छ ?
अनी, ६ महिना उमेर पुरा हुने वित्तिकै उसलाई आमाको दुधका साथसाथै अण्डामासु लगायतका पोषिलो खानेकुराहरु कसरी बनाएर खुवाउने ?
थाहा पाउनको लागी सुन्नुहोस-
मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१७२।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………