Click Here to Download

………………………………………………………………………६ महिना उमेर पूरा भएकोे बच्चालाई अण्डामासु लगायतका खानेकुरा के कसरी मिलाएर खुवाउन शुरु गर्ने ?
अनी, बच्चाको खानामा बिबिध किसिमका खानेकुराहरु समाबेश गरेर खुवाउँदा के फाइदा हुन्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस – ‘भन्छिन् आमा’ को १७४औं भाग ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………