Click Here to Download

………………………………………………………………………
स्वास्थ्य, सरसफाइ र पोषणसम्बन्धी सन्देशहरु निरन्तर दिँदै आएको कार्यक्रम भन्छिन् आमामा, खाना तयार गर्नु र खानु र बच्चालाई खुवाउनु अघि साबुन पानीले हात धुनुको फाइदा केन्द्रित सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखलाका साथमा कार्यक्रमसुनेर आफ्ना ब्यबहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईं श्रोताका अनुभव/प्रतिक्रिया ।
कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’ को आजको १८१औं भागमा ।
सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………