Click Here to Download

………………………………………………………………………
सुत्केरी अवस्थामा गर्भ रहन सक्ने जोखिमबाट बच्न र उचित गर्भान्तर राख्न दम्पतिले के कस्तो साबधानी अपनाउनुपर्छ ?
अनी, परिबार योजनाको साधन छनौटमा दम्पतिबिच समझदारी किन जरुरी छ ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् –
मूलपानी गाउँको धाराबाहिक नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१८५ ।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………