Click Here to Download

………………………………………………………………………
लामो समय कामगर्ने परिवार नियोजनका अस्थाथी साधनहरु इम्प्लान्ट र आइयुसिडीको फाइदा के छ ?
अनी, सुत्केरी अवस्थामा गर्भ रहनसक्ने जोखिम कत्तिको हुन्छ ?
र, दुइ सन्तानको चाहना भएका दम्पतिहरुबिच उपयुक्त जन्मान्तर गर्भान्तरको महत्व के छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस – मुलपानी गाउँको धाराबाहिक नाटक श्रृंखलासहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग १८६
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………