Click Here to Download

………………………………………………………………………
‘स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा के फाइदा हुन्छ ?
त्यसको निम्ति के कसरी कहिलेबाट तैयारी गर्ने ?’ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला अनी, ‘२ वर्ष मुनीको उमेरका बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्यसंस्था लगेर लगेर उसको ‘ नियमित तौल लिन किन जरुरी छ?’
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१९८।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………