Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा बिरामी हुँदा उसको खानपान, स्याहार र सरसफाईमा कसरी ध्यान दिने भन्ने सन्देश समेटिएको मुलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखलासहित बच्चालाई झाडापखाला हुँदा गर्ने उपचार, स्याहार र सरसफाइका विषयमा बिज्ञबिशेषज्ञका सल्लाह समेटिएको कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’ भाग -२१३।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………