Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा जन्मिसकेपछि ४ पटक सुत्केरी जाँचको महत्व के छ ? सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्याहार कसरी गर्ने ? अनी, ६ महिना मुनीको बच्चालाई पुर्ण स्तनपान कसरी गराउनुपर्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् मुलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखलासहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-२१५।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………