Bhanchhin Aama Episode 146 (Year II Phase II)

Click Here to Download

………………………………………………………………………
झाडापखालालागेको बच्चालाई पखाला रोकिएपनिजिंकचक्की पूरा मात्रामा १० दिनसम्मै किन खुवाउनुपर्छ ?अनी, अनिच्छित गर्भ नरहोस भन्नकालागिबैदेशिक रोजगारी वा घरबाट टाढा रोजगारमा रहेकाहरुले घर फर्कदै गर्दा दम्पतिबिच परिवार नियोजनका साधनप्रयोगकाबारेमा सल्लाह र पूर्वतैयारी गर्न किन जरुरी छ ?थाहापाउनको लागि सुन्नुहोस् भन्छिन् आमा भाग–१४६।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………