Click Here to Download

………………………………………………………………………
२ बर्षको उमेरसम्म हरेक महिना स्वास्थ्यसंस्था लगेर बच्चाको तौल लिन किन जरुरी छ ? र, यसका लागि परिवारका सदस्यको भूमिका के हुन्छ ?
अनी, कोरोना भाइरस रोग कोभिड नाइन्टिनको महामारीको अहिलेको अवस्थामा के कस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर स्वास्थ्यसंस्था जाने त ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्,
मुलपानी गाउँको नयाँ नाटक श्रृंखला सहितको, भन्छिन् आमा भाग-१२४ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………