Click Here to Download

………………………………………………………………………
कोरोना भाइरसको अहिलेको महामारीजस्ता आपतकालिन अवस्थामा बिभिन्न पोषणजन्य समस्या देखिएमा कहाँ कसरी सम्पर्क राख्ने ?
अनी, ६ महिना माथीका २३ महिनासम्मका बच्चाको लागि खानामा विविधीकरण किन जरुरी छ ?
यी सवाल-जिज्ञाशाको समाधानको लागि सुन्नुहोस् – मूलपानी गाउँको नयाँ नाटक श्रृंखला सहितको रेडियो कार्यक्रम लहर ‘भन्छिन् आमा’ को १२८औं भाग । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………