Click Here to Download

………………………………………………………………………
हजार दिने आमा र बच्चाको निम्ति आवश्यक र सही मात्रामा पोषणका लागि स्वस्थ र सफा खानाको महत्व के छ ?
अनी, कोरोना भाइरस जस्तो अहिलेको महामारी वा अन्य आपतकालिन अवस्थामा हजार दिनका आमा र बच्चाको खानालाइ कसरी प्राथमिकतामा राख्ने र कुनै पोषणजन्य समस्या देखिएमा कहाँ कसरी सम्पर्क राख्ने ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, मुलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृंखलासहितको भन्छिन् आमा भाग-१२९ । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………