Click Here to Download

………………………………………………………………………
गएको दुइ महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमामा के कस्ता बिषयबस्तु समेटियो ?
अनी, मुलपानी गाउँको नाटक श्रृंखलाका घटनाक्रमहरु कहाँ पुग्यो ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमा को १३० औं भाग । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………