Click Here to Download

………………………………………………………………………
उपयुक्त जन्मान्तर भनेको के हो र यसबाट आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा के फाइदा पुग्छ ? अनी, कार्यक्रम ‘भन्छिन् आमा’प्रति तपाईं सहभागी श्रोताको प्रतिक्रिया के छ ? थाहा पाउनको निम्ति सुन्नुहोस् – भन्छिन् आमाको १३१औं भाग । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………