Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चालाई झाडापखाला हुँदा पुर्नजलिय झोल त खुवाउनुहुन्छ,
तर, १० दिनसम्म पूरा मात्रामा जिंकचक्की ? हो खुवाउनैपर्छ। किन त ?
अनी, गर्भवती, सुत्केरीलगायत हजारदिने आमाबच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका यस्तै सवालमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा हरेक महिना के कसरी छलफल हुन्छ ?
थाहा पाउनको लागी सुन्नुहोस् भन्छिन् आमा भाग-१३५ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………