Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चा बिरामी भएदेखी निको भइसकेको २ हप्तासम्म उसको खानपान, स्याहार र पोषणमा बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले बच्चालाई पहिलेकै अवस्थामा चाँडै तंग्रयाउन मद्धत मिल्छ । कसरी त ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्
मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृंखलासहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग- १३८ ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………