Click Here to Download

………………………………………………………………………
तपाईं हामीले सुन्दै आइरहेको ‘मुलपानी गाउँ’को नाटक श्रृंखलाका घटनाक्रमहरु अहिलेसम्म कसरी अगाडी बढे ? अनी, भन्छिन् आमामा पछिल्लो दुइमहिना यता हजार दिने आमा र बच्चाका सवालमा के कस्ता बिषयबस्तुमा छलफल भयो ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् ‘भन्छिन् आमा’को १४०औं सारांश भाग । ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………