Click Here to Download

………………………………………………………………………
किशोरकिशोरीको उमेर बढेसंगै उनिहरुलाई उमेरअनुसार चाहिने पोषणका लागि के कस्ता पोषिला खानेकुरा कसरी दिनुपर्छ ?
अनी, २० बर्ष उमेर पूरा नभइकन विहे गर्ने/गराउने वा बच्चा जन्माउनाले के कस्तो जोखिम हुनसक्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् – मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग १४३
। ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………