Click Here to Download

………………………………………………………………………
परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका सवालमा तपाईंहाम्रो समुदायमा के कस्ता गलत धारणाहरु छन् र तिनलाई कसरी चिर्ने ?
अनी, पहिलो गर्भधारणको निम्ति उपयुक्त उमेर कुन हो ? बिहेबारी र गर्भधारण २० बर्षपछिमात्र गर्नु किन उपयुक्त हुन्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस्, भन्छिन् आमा भाग -१४४
। ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………