Click Here to Download

………………………………………………………………………
असुरक्षित पानी पिउँदा मानवस्वास्थ्यमा के कस्ता जोखिम हुनसक्छन् ?
अनी, पिउने पानिलाई किन र कसरी शुद्धीकरण गर्नुपर्छ ?
त्यसैगरी, घरेलुस्तरमा पानी शुद्धिकरण गर्ने सरल उपायहरु के के हुन सक्छन् ?
थाहा पाउनको लागी सुन्नुहोस, मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’-भाग १५२ ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (KFM)

………………………………………………………………………