Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चालाई पूर्ण स्तनपानको लागि आसन सम्पर्क र पटक सही हुनकिन जरुरी छ ? अनी, हजारदिने आमाको खानामा अण्डा किन समावेश गर्नुपर्छ र यसका के कस्ता परीकार बनाएर खान/खुवाउन सकिन्छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् भन्छिन् आमाको १६९औं भाग ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………