Click Here to Download

………………………………………………………………………
गएको करिब दुइ महिना यता हामीले ‘भन्छिन् आमा’को १६१ देखी १६९औं भागसम्म हजार दिने आमा र बच्चाका के कस्ता बिषयमा छलफल भए ? अनी, मुलपानीको घटनाक्रम कहाँ पुग्यो ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस भन्छिन् आमा भाग १७० (सारांश भाग)।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………