Click Here to Download

………………………………………………………………………
६ महिना उमेर पुरा भएको बच्चालाई के कस्ता खानेकुरा खुवाउने ? कसरी खुवाउने ? कति मात्रामा खुवाउने ? र, किन खुवाउने ? धेरै बच्चाका आमाबुबाको साझा प्रश्नको जवाफ आजको भन्छिन् आमामा ।
सुन्नुहोस, मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’
भाग- १७३।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………