Click Here to Download

………………………………………………………………………
६ महिना उमेर पूरा भएका बच्चालाई थरीथरीका बिबिध पोषिला खाना ।
घरमै उत्पादन गरी मिलाएर खुवाउन सके स्वस्थ्य बच्चा अनी स्वस्थ्य आमा ।।
मूलपानीको नाटक श्रृंखला सहितको भन्छिन् आमाको १७५औं भाग ।
सुनौं सहभागी बनौं ।
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………