Click Here to Download

………………………………………………………………………
ओ हो ! गोपालले रमेशलाई कस्को कुरा लगाउँदैछन् ? गोपालको यो बानीले मूलपानीमा कस-कसले दुःख पाउलान त ? थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस – ‘भन्छिन् आमा’ को १७८औं भाग । सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोस है

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………