Click Here to Download

………………………………………………………………………
अरुणले राखेको बिहेको प्रस्तावको जवाफ संगिताबाट के आउला ? थाहा पाउनको लागि तपाईंपनि हामीजत्तिकै उत्सुक हुनहुन्छ होला नि है ? त्यसोभए, सुन्नुहोस है त – ‘भन्छिन् आमा’को १७९औं भाग । सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोस है ।

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………