Click Here to Download

………………………………………………………………………
बिभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुसंगै, खाना तयार गर्नु, खानु र बच्चालाई खुवाउनुअघि साबुन पानीले हात धुन किन जरुरी छ ?
कोरोना भाइरस महामारीको अहिलेको अवस्थामा साबुनपानीले हात धुनको महत्व झनै बढी किन छ ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस- मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-१८२
सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………