Click Here to Download

………………………………………………………………………
असुरक्षित पानी पिउँदा हुनसक्ने जोखिम सम्बन्धि सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरु IMPLANT र IUCD को फाइदाका बिषयमा थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस ‘भन्छिन् आमा’ को १८७औं भाग ।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………