Click Here to Download

………………………………………………………………………
कार्यक्रम भन्छिन् आमा १९०औं भागसम्म आइपुग्दा मूलपानीको कथा कहाँसम्म आइपुग्यो ?
कार्यक्रममा हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको सवालमा पछिल्लो १० सातायता के कस्ता बिषयबस्तुहरु समेटियो ?
थाहा पाउनको लागि सुन्नुहोस् भन्छिन् आमाको १९०औं सारांश भाग।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………