Click Here to Download

………………………………………………………………………
उमालेर वा फिल्टर गरेर पानि शुद्धिकरण गर्नेको विधिको महत्व के छ भन्ने बारेमा मूलपानीको धाराबाहिक नाटक श्रृंखला सहित,

साबुनपानीले हात धुनुपर्ने जोखिमपुर्ण अवस्थाहरुका बारेमा गरिएको छलफल समेटिएको ‘भन्छिन् आमा’ भाग- २०७।

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………