Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चालाई झाडापखाला भएमा के कसरी उपचार, स्याहार र सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा मूलपानीको नाटक श्रृंखला सहित हजार दिने आमा र बच्चाको निम्ति बिबिध पोषणयुक्त खानेकुराहरु के कसरी घरायसी स्तरमा के कसरी उत्पादन गर्ने र कस्ता प्रकारका खानेकुराहरु के कसरी खुवाउने ? भन्ने विषयमा हजार दिने परिबारका सदस्यको अनुभब र बिज्ञबिशेषज्ञका कुरासहितको ‘भन्छिन् आमा’ भाग-२१२।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………