Click Here to Download

………………………………………………………………………
बच्चाको उमेर ६ महिना हुन्जेलसम्म आमाको दुधमात्रै अनी ६ महिना पूरा भएपछि आमाको दुधका साथै थप खानापनि खुवाउनुपर्छ । यो बारेमा थप कुरा ‘भन्छिन् आमा’को आजको २१६औं भागमा।
………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Click Here to Download (RN)

………………………………………………………………………


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………